Ongediertebestrijding en Inspectie Systeem (OBIS)

Het Ongediertebestrijding en Inspectie Systeem (OBIS) bevat een aantal componenten welke afhankelijk van de behoefte van iedere industrie kunnen worden gebruikt. Iedere tak van industrie stelt zijn specifieke eisen ten aanzien van de hygiëne, de veiligheid, inrichting van het productieproces en het opslagsysteem. Tevens bepalen de aard van het productieproces, de eigenschappen van de grondstoffen en eindproducten, de kwaliteit van de gebouwen en de ligging van het bedrijf, in welke mate een bedrijf een risico loopt voor besmetting met ongedierte.

Het OBIS heeft tot doel:

 • het voorkomen van ongedierte;
 • indien noodzakelijk, bestrijden van ongedierte;
 • het bevorderen van een positieve instelling ten aanzien van hygiëne in bedrijven;
 • informatie verstrekken aan het management;
 • opvolging geven op getroffen voorzieningen en maatregelen.
 • implementatie in uw hygiëne plan: HACCP, AIB, BRC, EUREP/GAP, IFS, M&S, GMP.

Het OBIS dient dan ook voor ieder bedrijf afzonderlijk uit de bestaande componenten te worden opgebouwd. Op die manier kan een systeem worden ontworpen, dat beantwoordt aan de specifieke eisen van uw bedrijf.

Het OBIS omvat tenminste:

 • Het uitvoeren van minimaal acht behandelingen/inspecties per jaar
 • specificatie van het systeem
 • actieformulier
 • ordner
 • controlestaat
 • plattegrond(optioneel)
 • communicatieformulier(optioneel)
 • nummering lokazen(optioneel)
 • datering lokazen(optioneel)
 • lokaasaanduiding(optioneel)
 • kunststof lokaasdoosjes
 • vast lokaas
 • non – tox lokaas
 • productinformatie

Het specificatieformulier is een beschrijving van het systeem welke wordt toegepast bij de klant. Hierin staat vermeld welke diensten er worden uitgevoerd en welke onderdelen het logboek bevat.

Het actieformulier;

Zodra bij het uitvoeren van een behandeling/inspectie een probleem gesignaleerd wordt, wordt op een actieformulier door OBI Property Care een beschrijving van dit probleem gegeven. Voorts vermeldt het actieformulier welke actie ondernomen dient te worden om het probleem op te lossen. Dit kan een actie zijn die door OBI Property Care wordt ondernomen; het kan echter ook een actie zijn, welke door de klant genomen moet worden.

De controlestaat vermeldt iedere afdeling in uw bedrijf en toont precies het aantal lokaaspunten dat per afdeling in uw bedrijf aanwezig is. Voorts wordt bij ieder routinebezoek door OBI Property Care op deze controlestaat, voor iedere afdeling afzonderlijk, aangegeven of daar problemen werden geconstateerd. U heeft zo in één oogopslag een beeld van de situatie in uw bedrijf.

Plattegrond;

De lokazen worden vermeld op een plattegrond van uw bedrijf. Hierop kan tevens worden aangeven waar elektrische insectenvangers geplaatst zijn of waar detectoren voor insecten en feromoonvallen voor vliegende motten zich bevinden.

Nummering lokazen;

De lokazen worden per ruimte genummerd en aangegeven op de plattegrond. In het actierapport kan zo aangegeven worden of er een besmetting van knaagdieren is waargenomen per lokaas in welke ruimte. Zo kan er gericht actie ondernomen worden. Ook kan men in de directe omgeving van het lokaasdepot maatregelen treffen met betrekking tot wering, hygiëne of huishouding.

Datering lokazen;

OBI Property Care gebruikt afsluitbare lokaasdepots. Aan de binnenkant van de deksel kan een sticker geplakt worden waarop de inspectiedata’s vermeld kunnen worden Zo kan men vaststellen dat elk lokaasdepot daadwerkelijk wordt gecontroleerd.

Lokaasaanduiding;

Alle lokaasdepots worden gemarkeerd met een sticker op de muur. Op de sticker komt een nummer wat weer correspondeert

Voor advies en een vrijblijvende inspectie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.