kwaliteitsinspectie

Ongedierteproblemen of problemen op het gebied van de hygiëne kunnen een bedrijf fundamentele schade toebrengen. De goodwill, de veiligheid, de omzet en winst kunnen bij een naar buiten tredend probleem worden aangetast. Voorts kan een bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor veroorzaakte schade en gezondheidsrisico’s.

Het is daarom noodzakelijk dat het management van het bedrijf wordt geïnformeerd en daadwerkelijk betrokken is bij het nemen van maatregelen ter preventie van ongedierte.

Door een grotere betrokkenheid van het management bij dit vitale ondernemingsbelang, zal een motivatie plaatsvinden ten aanzien van alle medewerkers in het bedrijf.

Het KI rapport is een gedetailleerd verslag aan het management van de bevindingen die tijdens een inspectie door OBI Property Care  werden genoteerd. Ook worden er foto’s gemaakt om het rapport te visualiseren. Zo krijgt u een volledige risicoanalyse van uw bedrijf.

Deze inspecties kunnen afhankelijk van de behoefte één of meerdere malen per jaar worden uitgevoerd.

Het KI  rapport wordt mondeling toegelicht, waarbij afspraken gemaakt kunnen worden over prioriteiten en termijnen van uitvoering.

Voor advies en een vrijblijvende inspectie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.